SWEDENT PİVO ÇİVİLERİ

►Kanal içine yerleştirilir. Çelik veya Titanyum formdadır.

►Üstüne yapılacak kompozit restorasyonunu hazırlamak için idealdir.

►Kısa, Orta ve Uzun boylar için 6 farklı kalınlık mevcuttur.

►Ekstra uzun çiviler için 2 farklı kalınlık mevcuttur.

Swedent Çelik Pivo Çivileri Altın Renginde 240’lık Kutu

Swedent Titanyum Pivo Çivileri Gümüş Renginde 120’lik Kutu