S8–O MİKRO CERRAHİ TESTERE PİYASEMENİ

►3.4:1 redüksiyon oranı. Eksene 90° Kesim yönü Salınımlı.

►Tamamen parçalara ayrılıp temizlenebilir. 0-8, 0-15 Bıçağıyla.

►Yüksek kesim gücü, düşük ses ve vibrasyon.

►135°C, Termal Dezenfektöre ve buhar otoklavına dayanıklıdır.