DYRACT XP UNİVERSAL KOMPOMER

Kompomerler içerisinde Dyract XP posteriorların yanı sıra tüm anterior kavite sınıfları için çürük önleyici, radyoopak ve biyo-uyumlu bir restorasyon materyalidir. 

Restorasyonları sürekli olarak florür salar ve diş restorasyon ara yüzünde bir asit tampon gibi davranır.

Laboratuvar testleri de lokal karyostatik etkiyi teyit etmiştir. Yüksek çürük risk grubu hastalar için Dyract  XP dolgular uygun profilaktik önlemlere mantıklı bir ilavedir.

Dyract  XP’ye özgü özellikler, florür içeren reaktif doldurucu camların patentli asit modifiye monomerler ile birleşimi sonucu ortaya çıkar. Bu sayede kavite adaptasyonu üst seviyededir.

Pürüzsüz yüzey elde etme ve asit gerektirmeyen kullanım