DOUBLE CHECK ARTİKÜLASYON KÂĞITLARI

►Çift yüzlü olarak kullanılabilir. Kâğıtlar Mavi ve Kırmızı renktedir.

►Hızlı ve hassas işaretlemeler için uygundur.

►65 µ kalınlığındadır. Düz ve Nal formları mevcuttur

Swedent Artikülâsyon Kâğıdı Düz 144’lük Kutu

Swedent Artikülâsyon Kâğıdı Nal 72’lik Kutu