DENTAURUM REMANIUM PORSELEN VE İSKELET METALLERİ

►Dentaurum Remanium Star krom kobalt içerikli nikelsiz porselen metalidir. Eritme İntervali: 1320-1420 0C, Çekilme Sertliği: 620 MPa, Esneklik Modülü: 190 GPa, Esneme Yüzdesi: %10.2 ve Yoğunluk: 8.6 g/cm³’dür. 

►Dentaurum Remanium CSE kron köprü porselen metalidir. Eritme İntervali: 1260-1350 0C, Çekilme Sertliği: 580 MPa, Esneklik Modülü: 170 GPa, Esneme Yüzdesi: %10.2 ve Yoğunluk: 8.6 g/cm³’dür. 

►Dentaurum Remanium GM800  krom kobalt içerikli iskelet metalidir. Eritme İntervali: 1240-1410 0C, Çekilme Sertliği: 960 MPa, Esneklik Modülü: 230 GPa, Esneme Yüzdesi: %6 ve Yoğunluk: 8.2 g/cm³’dür.